Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O bibliotece

Historia powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem

Historia bibliotek publicznych na terenie gminy Hyżne toczyła się nierozerwalnie z historią państwa polskiego i zmianami zachodzącymi w całym kraju, gminie i środowisku. Pierwsza biblioteka publiczna, która nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem rozpoczęła swoją działalność w 1949 r. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 16 stycznia o godzinie 13-tej. Było połączone z otwarciem świetlicy Związku Młodzieży Polskiej. Kierownikiem biblioteki była nauczycielka Janina Litwin. W pierwszym roku działalności  do biblioteki zapisanych było około 200 czytelników. Od lipca 1949 r. prowadzenie biblioteki przejęła Stefania Szalowa, również nauczycielka. Biblioteka mieściła się w budynku gminnym (obecny GOK) na parterze. Po 2 latach została przeniesiona do budynku obok kościoła (tak zwana "kancelaria"). W maju 1953 r. bibliotekę przeniesiono do domu prywatnego Jana Paściaka. 1 kwietnia 1955 r. biblioteka wróciła na swoje początkowe miejsce do budynku gminnego. Biblioteka opiekowała się 11 punktami bibliotecznymi (min. w Woli Rafałowskiej, Błędowej Tyczyńskiej, Nieborowie, Zabratówce, Grzegorzówce). W 1956 r. bibliotekę przemianowano na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Hyżnem. W byłej Gminie Hyżne powstały 4 Gromady, a w każdej Gromadzie działała biblioteka. W 1956 r. powstała biblioteka gromadzka w Krzywej, w 1957 otwarto bibliotekę w Dylągówce, a w 1958 r. w Jaworniku Polskim. W 1958 r. bibliotekę w Hyżnem przeniesiono z parteru budynku gminnego na piętro. Od 1 października 1961 r. kierownictwo biblioteki w Hyżnem objęła Adela Kłoda. W maju 1963 r. bibliotekę przeniesiono do Wiejskiego Ośrodka Kultury (obecnie budynek Ochotniczej Straży Pożarnej). Pod koniec 1965 r. biblioteka liczyła 577 czytelników. W 1967 r. było w niej 4523 woluminy. 16 września 1969 r. bibliotekę ponownie przeniesiono do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1973 r. po likwidacji Gromad biblioteka nosiła nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Hyżne. Od 1 października 1978 r. funkcję kierownika biblioteki obejmuje Monika Bukała, nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Hyżnem. Biblioteka mieści się po kolejnej przeprowadzce na parterze w Domu Strażaka. W październiku tego roku działalność rozpoczyna filia w Szklarach. Lokalu użycza jej Szkoła Podstawowa, a prowadzi ją do roku 1985 Janina Minda.  W grudniu 1978 r. odchodzi z biblioteki w Hyżnem Adela Bukała (Kłoda), aby przejąć prowadzenie filii w Dylągówce. W lutym 1979 r. na jej miejsce przychodzi do pracy Maria Trzyna. W kwietniu 1979 r. biblioteka z parteru w budynku Domu Strażaka zostaje przeniesiona na piętro. 3 maja odbywa się z tej okazji impreza z udziałem Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, przedstawicieli miejscowych władz, organizacji społecznych i młodzieżowych środowiska. W czerwcu rezygnuje z pracy Maria Trzyna. Biblioteka ma jednoosobową obsługę do października, gdy do pracy zostaje przyjęta na 1/2 etatu Zofia Trzyna. W październiku 1981 r. następuje zmiana pracownic - Adela Bukała (Kłoda) z Dylągówki przenosi się do Hyżnego, a  jej miejsce zajmuje Zofia Urbańska (Trzyna). W listopadzie 1987 r. biblioteka  otrzymuje drugi pełny etat. W lipcu 1989 r. z pracy na rentę chorobową odchodzi Monika Bukała, a obowiązki kierownika pełni Adela Bukała (Kłoda). W lutym 1990 r. tej funkcji podejmuje się Małgorzata Gudyka, pracownik filii w Szklarach. Zlikwidowane zostają punkty biblioteczne w Brzezówce, Grzegorzówce, Nieborowie, Szklarach i Wólce Hyżneńskiej. W grudniu 1996 r. na emeryturę przechodzi pracownica biblioteki Adela Bukała. Na jej miejsce w lutym 1997 r. przychodzi Grażyna Warchoł na 1/2 etatu. W lipcu 2002 r. księgozbiór biblioteki zostaje przeniesiony do lokalu na parterze. 25 maja 2003 r. w wieku 66 lat zmarła długoletnia, była kierowniczka biblioteki Monika Bukała. W styczniu 2004 r. biblioteka otrzymuje pierwsze 2 używane komputery. Od tego roku też biblioteka bierze udział w Programie "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych". W styczniu 2005 r. z programu "Ikonka" biblioteka w Hyżnem oraz filia w Szklarach otrzymują po 3 nowe zestawy komputerowe. Biblioteka dokonuje też zakupu  Systemu SOWA do katalogu w wersji elektronicznej. W sierpniu 2005 r. biblioteka zostaje przeniesiona do pomieszczeń biurowych po dawnym SKR-rze o powierzchni 117 m. W 2009 r. zakończono automatyzację katalogu biblioteki w Hyżnem. Od 2011 r. jest on dostępny on-line. W tym też roku z Programu Rozwoju Bibliotek GBP w Hyżnem oraz 2 filie otrzymują po 1 zestawie komputerowym, urządzeniu wielofunkcyjnym oraz aparacie cyfrowym. W 2013 r. zakończono automatyzację katalogu w filii w Szklarach, a w 2016 r. w filii w Dylągówce. W styczniu 2015 r. w wieku 75 lat zmarła długoletnia, była pracownica biblioteki Adela Bukała (Kłoda). W styczniu 2016 r. powstała strona internetowa biblioteki. 

 

Filia biblioteczna w Dylągówce

 

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Dylągówce została otwarta dnia 1 stycznia 1957 r. na wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Już w miesiącu styczniu i lutym zapisało się do niej ponad 150 czytelników. Biblioteka mieściła się w budynku po szkole podstawowej (budynek "na krzyżówce"). Oprócz Biblioteki było tam Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Urząd Pocztowy. Szkoła została przeniesiona do budynku podworskiego. Od początku istnienia Bibliotekę prowadziła Pani Róża Jeziorska, która w październiku 1959 r. przekazała swoje obowiązki Pani Apolonii Jurek, nauczycielce ze Szkoły Podstawowej. Pani Apolonia pracowała do lipca 1960 r. Od sierpnia tego roku pracę podjął Pan Henryk Mackiewicz, również nauczyciel. Po miesiącu zrezygnował, a zastąpił go Pan Ryszard Ślemp, który w niedługim czasie został powołany do służby wojskowej. Na jego miejsce w grudniu 1960 r. przyszedł do pracy Pan Kazimierz Drzał - nauczyciel. Prowadził on Bibliotekę do 1963 r. W czerwcu 1959 r. ważnym wydarzeniem dla wsi Dylągówka była rozbudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku Jawornika Polskiego. 12 października 1961 r. następuje zmiana lokalu.  Biblioteka zostaje przeniesiona do Domu Ludowego obok Ośrodka Zdrowia (budynek GOSIR-u) do pomieszczenia na poddaszu. W  tym też czasie uruchomiono punkty biblioteczne w Grzegorzówce i Wólce Hyżneńskiej. W 1962 r. w Dylągówce rozpoczęto budowę nowej szkoły na placu po dawnym dworze. Została ona oddana do użytku 5 listopada 1965 r. W 1964 r. pracę w Bibliotece rozpoczyna Pani Krystyna Posłuszna. W 1965 r. Gromadzka Biblioteka Publiczna zostaje przemianowana na Wiejską Bibliotekę Publiczną. W 1968 r. obowiązki Pani Krystyny przejmuje Pani Eugenia Barańska. W tym też roku ma miejsce kolejna przeprowadzka Biblioteki do 2 pomieszczeń na poddaszu Wiejskiego Ośrodka Kultury (Dom Strażaka). Od 1971 r. do sierpnia 1974 r. Bibliotekę prowadzi Pani Zofia Bator. W 1974 r. po likwidacji, w 1973 r. Gromad Wiejska Biblioteka Publiczna w Dylągówce stała się filią Biblioteki Publicznej Gminy Hyżne. Od września 1974 r. do 1978 r. w filii pracuje Pan Józef Hałdys. Następnie przez kilka miesięcy Pani Bogumiła Król. 1 października 1981 r. pracę w filii podejmuje Pani Zofia Urbańska. W dniach 30 listopada do 3 grudnia 1981 r. księgozbiór filii został przeniesiony do lokalu o powierzchni 40 m na parterze budynku Domu Strażaka. Od 2004 r. filia bierze udział w Programie "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych". W 2011 r. z Programu Rozwoju Bibliotek filia otrzymała nowoczesny zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, cyfrowy aparat fotograficzny. W latach 2012 do 2016 prowadzona była automatyzacja katalogu  i oklejanie księgozbioru kodami kreskowymi.

 

Filia biblioteczna w Szklarach

 

Filia biblioteczna w Szklarach rozpoczęła działalność w październiku 1978 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem przekazała jej około 800 woluminów z własnego księgozbioru. Mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej, w lokalu o powierzchni 12 m. Prowadziła ją w wymiarze 3/4 etatu do sierpnia 1985 r. Pani Janina Minda. 1 września tego roku pracę w filii podjęła Pani Małgorzata Gudyka. Po objęciu przez nią funkcji Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem prowadzenia filii w okresie od 1 lutego 1990 r. do 31 marca 1991 r.  podjęła się Pani Maria Żurek. W 1991 r. księgozbiór filii został przeniesiony ze Szkoły Podstawowej do lokalu w budynku "starej szkoły", obok kościoła. Filię prowadziła w ramach swojego etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hyżnem Pani Małgorzata Gudyka. W kwietniu 1997 r. filia została przeniesiona do lokalu o powierzchni 50 m w Domu Nauczyciela. Pracę w niej od 1 kwietnia podjęła Pani Małgorzata Makarska w wymiarze 1/2 etatu. Od 2004 r. filia bierze udział w Programie "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych". W 2005 r. otrzymuje 3 pierwsze zestawy komputerowe z programu "Ikonka", realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a w 2011 r. nowoczesny zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne i cyfrowy aparat fotograficzny w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W tym też roku w filii rozpoczęto automatyzację katalogu. Została ona zakończona w lipcu 2013 r. Cały księgozbiór został również oklejony kodami kreskowymi. 31 sierpnia 2013 r. z pracy w filii zrezygnowała Pani Małgorzata Makarska, a jej prowadzenie przejęła Pani Grażyna Warchoł i Pani Zofia Urbańska - bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem i z filii w Dylągówce, w łącznym wymiarze 3/8 etatu.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny